1. บริการออกแบบทางสถาปัตยกรรม และบริหารจัดการ

– ป้ายตกแต่งทางสถาปัตยกรรม (Environmental Graphic)
– ป้ายชื่อตราสัญลักษณ์องค์กร (Corporate  Identity)
– งานออกแบบ และจัดทำโครงสร้างเหล็กรับจอ LED Screen (Design and LED Screen Construction)
– ป้ายโฆษณา (Billboard)
– ตกแต่งอาคารร้านค้า (Shop Design)
– แสดงสินค้า (Exhibition)

architectureComments are closed.