7. บริการให้เช่าป้ายไตรวิชั่นสำหรับงานแสดงสินค้า (Trivision for Rent in Exhibition)

บริการให้เช่าป้ายไตรวิชั่น (Trivision), ป้ายสกอร์ล่า (Scrollar)

* บริการป้ายไตรวิชั่น (Trivision) ขนาดรวมกรอบ 1.50 x 3.00 เมตร
ขนาดพื้นที่แสดงภาพ 1.34 x 2.85 เมตร ให้เช่าสำหรับงาน
Event/Exhibitionre

* บริการป้ายสกอร์ล่า (Scrollar) ขนาดรวมกรอบ 0.90 x 1.20 เมตร
พื้นที่แสดงภาพ 0.71 x 1.15 เมตร ให้เช่าสำหรับงาน Event/Exhibition

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามที่อยู่หน้า Contact

rentalComments are closed.