5. ป้าย LED screen & LED Lighting

ป้ายแอล อี ดี สกรีน และ แอล อี ดี ไลท์ติ้ง

ด้วยการดำเนินธุรกิจแบบ Technical Sharing Trade การแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี และโอกาสระหว่าง STEP UP TO GOAL Co.,Ltd และ Hongkong Ledsun Technology Co.,Ltd โดย Mr. Freddy Foo นำมาซึ่งการผลิตและจำหน่ายป้าย แอล อี ดี สกรีน และแอล อี ดี ไลท์ติ้ง (LED Screen & LED Lighting) ซึ่งกำลังเป็นเทคโนโลยีที่นิยมทั่วโลก

ledlightingComments are closed.